Generování informační tabule

Na této stránce můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu vstoupit do aplikace pro tvorbu informační tabule k označení zařízení určeného pro využívání nebo odstraňování odpadů (v rozsahu § 4 odst. 2d, vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) - a to s pomocí Vámi vložených informací a údajů dostupných v on-line Registru zařízení a spisů (ISOH MŽP). Aplikace sestaví dokument ke stažení ve formátu pdf.

Přejít do aplikace